Информация за ваксините

Календар 2017 г. на задължителните ваксини, съгл. българското законодателство,

Знаем ли срещу какви заболявания ваксинираме?