За зачеването…

или Как да забременея по-бързо?

Да поканим бебето с любов и спокойствие. Става въпрос психологическата и физическата страна на процеса.

Няма да ви изненадам, като кажа, че особено важен е здравословният начин на живот и на двамата партньори.

Някои промени в диетата на бъдещите родители, която да подобри качеството (и количеството при мъжете) на половите клетки, както и да направи женския организъм оптимално добра и гостоприемна среда за новия живот.

Следене на женския цикъл.

Температурна графика – поддържане и разчитане.

Ритъм и честота на половите контакти.

Симптоми на ранната бременност. Тестове.